Producenci

Dostawcy

Regulamin sklepu

 

Regulamin Sklepu 
Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4a, 08-400 Garwolin. Firma DENTASHOP Agata Mysiak jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Garwolin, numer REGON: 142539246, numer NIP: 826-213-55-96. 
 
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.
Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 
Definicje:
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę DENTASHOP Agata Mysiak
Klient - osoba fizyczna lub prawna, będąca w mocy prawnej do nabywania towarów, zamawiająca towar w Sklepie.
 
Sprzedaż:
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.
Zamówienia: 
3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep poprzez "formularz zamówienia" znajdujący się w Sklepie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne i kompletne wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego sie w Sklepie. W sytuacjach wyjątkowych oraz gdy Sklep wyrazi zgodę, na życzenie Klienta (w przypadku kontaktu telefonicznego lub e-mailowego) "formularz zamówienia" może zostać wypełniony, w imieniu Klienta, przez Dział Obsługi Klienta.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta. 
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie wpłynięcia zamówienia do Sklepu;
b) dla zamówień płatnych przelewem lub PayU - w momencie wpłynięcia pełnej kwoty przelewu na konto bankowe Sklepu lub na konto Sklepu w systemie płatności internetowych.
7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Nie wysyłamy zagranicę.
8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z płatnością "za pobraniem".
Ceny towarów: 
10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ustalane są na podstawie wagi i objętości produktów dodanych do Koszyka. 
11. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.
Płatności dostępne w Sklepie: 
14. W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednej z form płatności:
a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza, w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), lub u kuriera;
b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą):
- wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:
KONTO BANKOWE INTELIGO
50 1020 5558 1111 1841 3480 0039.
Czas realizacji zamówienia: 
15. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej w czasie od 1 do 14 pełnych dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie najkrótszy.
16. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj około 24 godzin.
Zwroty towarów:
 
17. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów wypełnione wg poniższego formularza 
Formularz nznajduje się tutaj: (kliknij tutaj)
  
Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania czy zniszczenia, musi być kompletny.
Produkt zwracany powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.
 
18. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.
19. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymany oryginał dowodu sprzedaży, tj. paragon/fakturę VAT. 
20. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru ponosi klient.
Reklamacje towarów:
 
 
21.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dentashop.garwolin@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera). Protokół należy spisać w momencie odbioru przesyłki. 
22. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu. Reklamacje należy składać drogą poczty elektronicznej.
Postanowienia końcowe: 
23. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).
25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami Klientów.
26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
27. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem Sklepu.
 
Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu.
Zapraszamy ponownie!

Regulamin Sklepu 

 

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4a, 08-400 Garwolin. Firma DENTASHOP Agata Mysiak jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Garwolin, numer REGON: 142539246, numer NIP: 826-213-55-96. 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

Definicje:

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę DENTASHOP Agata Mysiak

Klient - osoba fizyczna lub prawna, będąca w mocy prawnej do nabywania towarów, zamawiająca towar w Sklepie.

 

Sprzedaż:

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.

 

Zamówienia: 

3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep poprzez "formularz zamówienia" znajdujący się w Sklepie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne i kompletne wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego sie w Sklepie. W sytuacjach wyjątkowych oraz gdy Sklep wyrazi zgodę, na życzenie Klienta (w przypadku kontaktu telefonicznego lub e-mailowego) "formularz zamówienia" może zostać wypełniony, w imieniu Klienta, przez Dział Obsługi Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta. 

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie wpłynięcia zamówienia do Sklepu;

b) dla zamówień płatnych przelewem lub PayU - w momencie wpłynięcia pełnej kwoty przelewu na konto bankowe Sklepu lub na konto Sklepu w systemie płatności internetowych.

7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Nie wysyłamy zagranicę.

8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z płatnością "za pobraniem".

 

Ceny towarów: 

10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ustalane są na podstawie wagi i objętości produktów dodanych do Koszyka. 

11. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

 

Płatności dostępne w Sklepie: 

14. W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednej z form płatności:

a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza, w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), lub u kuriera;

b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą):

- wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:

KONTO BANKOWE INTELIGO

50 1020 5558 1111 1841 3480 0039.

 

 

Czas realizacji zamówienia: 

15. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej w czasie od 1 do 14 pełnych dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie najkrótszy. 

15. A Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy poza granice Polski koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

16. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj około 24 godzin. 

 

Zwroty towarów:

 

17. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów wypełnione wg poniższego formularza 

Formularz znajduje się tutaj: (kliknij tutaj)

 

Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania czy zniszczenia, musi być kompletny.

Produkt zwracany powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.

 

18. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

19. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymany oryginał dowodu sprzedaży, tj. paragon/fakturę VAT. 

20. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru ponosi klient.

 

Reklamacje towarów:

 

 

21.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dentashop.garwolin@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera). Protokół należy spisać w momencie odbioru przesyłki. 

22. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu. Reklamacje należy składać drogą poczty elektronicznej.

 

 

Postanowienia końcowe: 

23. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).

25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami Klientów.

26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

27. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem Sklepu.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu.

Zapraszamy ponownie!

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Kontakt

Tel. 784-635-971

Tel. 512-457-292

GG-2909263
e-mail: dentashop.garwolin@gmail.com

 

Pełne dane kontaktowe »

Nowości

Brak nowych produktów na tą chwilę