Polityka prywatności sklepu internetowego Dentashop.pl- Sklep z artykułami do higieny jamy ustnej

 

§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Polityka prywatności określa najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez sklep internetowy www.dentashop.pl (-zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

 2.Informacje zawarte w polityce prywatności zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3.Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. 

4.Dane osobowe podawane w formularzu podczas zakładania konta w naszym sklepie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

 

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest AGATA MARIA MYSIAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  DENTASHOP AGATA MYSIAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8262135596 , nr REGON 142539246, ul. Zamojska 19/17, 08-400 Garwolin

§3. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2.Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 
b. Realizacja umów łączących Klienta ze sklepem internetowym Dentashop oraz świadczenie oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
c. Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;

d. Marketingu, bezpośrednio oferowanych usług, inny niż newsletter

 e.Przesyłanie newslettera

3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
a. Imię (imiona) i nazwisko;
b. Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu itp;
c. Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5. Skutekiem niepodania danych jest brak możliwości :zarejestrowania w sklepie, korzystania z usług sklepu, dokonania zakupów i otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w sklepie

 

§4. PROFILOWANIE

1 W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje: wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,,wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób, zapytam Cię o zgodę.

§ 5. WGLĄD DO SWOICH DANYCH

1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

3.Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

§ 6.OKRES PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Klienta i Sklep Internetowy Dentashop Agata Mysiak oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów. 

-- 

§.7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO 

2.Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 7.CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  • statystycznym
  • marketingowym
  • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

§8.ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Dentashop Agata Mysiak przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Dentashop co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)

2. Poniżej znajduje się lista podmiotów zewnętrznych z których korzysta sklep Dentashop:

a. podmioty realizujący dostawę towarów ( firma kurierska, Poczta Polska)

b.dostawca płatności ( bank, Przelwewy 24)

c.biuro księgowe

d.hostingodawca

d.podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu

e.osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

f.dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

g.podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

h.podmiot zapewniający system mailingowy

i.podmiot zapewniający usługi marketingowe

j.dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

k.portale społeczniościowe

§9.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia

  • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

§ 10.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień dotyczących danych osobowych , bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres;
dentashop.garwolin@gmail.com 

 

div id="facebook_slider">